ОБЯВА

 

  ТМПЦ Варна - Драматичен театър „Ст. Бъчваров”  търси 

ОРГАНИЗАТОР  РЕКЛАМА,  ПОСЕЩЕНИЯ  И ПРОДАЖБИ

1. Характеристика на работата:

            Осъществява продажбите на театралните спектакли, включени в месечната програма на Драматичен театър „Ст. Бъчваров” - ТМПЦ – Варна.

Предлага нови форми, начини и методи за популяризиране репертоара на театъра.Извършва рекламни проучвания и анализи на пазара на театралните продукции.

Организира с подходящи форми проучването на потребителското търсене.

Договаря и извършва сделки за продажба на театралната продукция.    

Идентифицира потенциални клиенти и води преговори с тях за закупуване на продукта.

Съдейства и организира публика за посещение на редовни и извънредни спектакли, както на основните сцени, така и в турнета.

Води преговори и осъществява колективни посещения с фирми, организации, учреждения и учебни заведения.

Подбира зрителите по социален и възрастов състав, съобразно характера на съответната постановка.

Отговаря за изпълнението на предварително обявената програма за съответния месец.

Следи и проучва зрителския интерес по заглавия. Прави предложения за своевременна промяна в репертоара във връзка с интереса на публиката.

2. Изисквания:

2.1. завършено средно или висше образование;

            2.2.  компютърна грамотност /Word, Excel, Internet и др.

            2.3. висока обща и театрално-музикална  култура с отношение към театралното, оперното и балетно изкуства.

2.4. умение за работа в екип, комуникативност, дисциплинираност,

инициативност,  издържливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване, лоялност и отговорност .

          3. Документи:

           автобиография - европейски формат  /СV/, диплом за завършено  образование, мотивационно писмо, препоръки  се предават лично в отдел  Човешки ресурси на адрес:  Варна, пл. Независимост -1, ет. 2, офис 216

          4. Срок за подаване на документи: до 16.10.201 год.

          5. За информация на тел. 052 66 50 17 ; 0882 520 352

TOP