Искате ли да получавате новини от нас - за премиери, промоции и др.?

Актуални новини

ОТ МАТЕРИАЛНОТО КЪМ АБСТРАКТНОТО

Сценографът ФИЛИП КОРУНОВСКИ пред ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА за творческите си търсения в театрално-танцовия спектакъл „Свръхчовек“; логиката във визуализирането на абстрактни идеи с материални средства; природата и човекът като нейно битие; светлината и отражението; тялото и сянката; търсенето и постигането. 

Пресъздаването на абстрактни идеи със средствата на сценографията със сигурност е любопитно предизвикателство. 

Темата за нематериалното и неговото сценично пресъздаване винаги ме е вълнувала, като художник. Как във физическото пространство на театралната сценография да се визуализират абстрактни идеи е творческата цел и на „Свръхчовек“. Използвам конкретни материали, за да създам чрез тях една абстрактна представа. Изграждам метафизичното пространство само с основните елементи в природата – земя, вода и въздух. Сред тях човешкото тяло се представя като част от природата, като нейно битие, разделено на две – тяло и сянка. Тялото без сянка е нищо, а сенките зависят от светлината и контекста. Тъкмо тук се включва светлинният дизайн, като най-важен елемент в тази сценография. Той трябва да внуши философската идея и да предаде цялата концепция на спектакъла. Търсим въздействието на светлината, изследваме светлосенките и отраженията, използваме прах, за да дефинираме телата и да ги отделим от техните сенки. Това беше едно много голямо и много вълнуващо предизвикателство за мен, а и за целия екип.

 

Може ли да се каже, че телата и сенките в “Свръхчовек“ рисуват Вашите картини?

По-скоро може да се каже, че с познати материали сътворявам една нова, непозната и съвсем различна картина, която поражда неочаквани и необичайни размишления. Картина, в която физическите елементи водят зрителя до абстрактното. Щастлив съм, че се получи.  

Как в сферата на абстрактното се срещнахте с варненските артисти?

Беше много интересен и вдъхновен репетиционен процес. С артистите започна да работи най-напред режисьорът Васил Зафирчев и с него те навлязаха все по-дълбоко в материята. Творческите цели станаха още по-ясни, когато започнахме заедно да създаваме сценографията, като пространство на нематериалното, на духовното. Изключително съм доволен от постигнатото и се радвам, че съм част от прекрасната варненската постановка на „Свръхчовек“.

 

ФИЛИП КОРУНОВСКИ, роден през 1987 г., завършва графика и графичен дизайн в Държавното СХУ и Факултета по изящни изкуства на Университета „Кирил и Методий“ в Скопие. Защитава магистратура по скулптура. В творческата си биография има много самостоятелни изложби във Велес, Скопие и Берлин, сред които „Урбана Синтеза”, „Nicht zu wissen” , „Несъзнавано“, „Носталгия на изолацията“. Участва в продукцията на анимационния  филм „Хензел и Гретел – истинската приказка“, премиерата на балета „Пепеляшка“ в Националната опера и балет, както и в web проекта с 12 епизода „Той и тя“. От 2012 г. работи като сценограф и дизайнер на НТ „Йордан Хаджиконстантинов“ във Велес. Отличен е с наградата на МТФ „Войдан Чернодрински“ за дизайнерската си работа в постановката „Ана Комнина“.  

TOP