Любомир Кутин - Мениджър продажби ТМПЦ

Любомир Кутин завършва магисърска степен по философия в Софийския университет (1981 - 1986).

Работи като преподавател по философия (1986-1991), началник на отдел "Култура" в Община Варна (1992 – 2000). Впоследствие е изпълнителен директор на Оперно-филхармонично дружество – Варна (2002-2009), експерт е в Центъра за изследване на демокрацията (2011 – 2012), зам. директор на Държавна опера – Русе (2012-2015).

Доктор е по социология (2003). Публикувал е монографиите “Фестивалът като феномен на художествената култура" (2004) и "Европейски столици на културата" (2010), учебникът за студенти «История на културата» (2007), както и на изданието „Българските фестивали: категории и система за оценка“ (2014) и студия, посветена на историята на Варненска опера (2009). 

Преподава мениджмънт на сценичните изкуства и културни индустрии в Държавната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” – София, Университета за национално и световно стопранство – София и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

Любомир Кутин - драматург

TOP